Voorwaarden SAS Events

SAS Events zal haar uiterste best doen om aan je verwachtingen te voldoen. Mocht er onverwachts iets tegenzitten dan zullen wij ons best doen om dit op te lossen. Om teleurstellingen te voorkomen, adviseren we je om de volgende voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

Online boeken

Alle events kun je online boeken via het reserveringsformulier. De overeenkomst komt tot stand nadat het ingevulde reserveringsformulier door SAS Events is ontvangen. Nadat je een boeking hebt gemaakt, krijg je per e-mail een bevestiging van de reservering toegestuurd. Hierna ontvang je per e-mail je factuur met de betalingsvoorwaarden.

De betaling 

Bij jouw reserveringsbevestiging vind je een factuur met het bedrag. Dit bedrag dien je binnen 7 dagen na ontvangst van je reserveringsbevestiging te voldoen aan SAS Events op het genoemde rekeningnummer. Wanneer er minder dan 7 dagen zitten tussen de reservering en de datum van het evenement/activiteit dien je het bedrag voor aanvang van het evenement/activiteit over te maken. Je deelname is pas gegarandeerd wanneer het volledige bedrag is voldaan.

Niet betalen

Niet tijdig betalen geeft ons, na aanmaning, alsnog het recht jouw boeking te annuleren en je van deelname uit te sluiten. In dat geval worden hiervoor de verschuldigde administratiekosten in rekening gebracht.

Preferenties en bijzonderheden

Uiteraard proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met speciale wensen en behoeftes. Echter, hierbij zijn wij afhankelijk van meerdere dienstverleners en daarvoor hebben we de uitvoering niet altijd zelf in handen. Preferenties kun je bij de bijzonderheden op het aanmeldingsformulier aan ons doorgeven. Aan preferenties kunnen geen rechten worden ontleend. Het is belangrijk om bij de bijzonderheden ook eventuele ziektes en/of medicijngebruik door te geven.

Annuleren door deelnemer

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je een gereserveerd event door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval verzoeken wij je dit per e-mail aan ons kenbaar te maken. Je krijgt een bevestiging van je annulering per e-mail. Annuleringen tot 6 weken voor het event zijn kosteloos. Wil je de boeking wijzigen tussen 6 en 1 weken voor het event, dan wordt er een bedrag van € 15,00 in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 1 week t/m de dag van aanvang van het evenement zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.

Uitsluiting deelname

SAS Events behoudt zich het recht om gasten die reeds geboekt hebben uit te sluiten van deelname wegens gewichtige omstandigheden. Hieronder wordt onder andere het gedrag verstaan. Indien het gedrag van een gast hiertoe aanleiding geeft kan de betreffende persoon van verdere deelname worden uitgesloten.

Annuleren door SAS Events

Indien het event niet door kan gaan omdat er bijvoorbeeld onvoldoende deelnemers zijn, behouden wij ons het recht deze te annuleren. Waar mogelijk zal een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief worden aangeboden. Wanneer we moeten besluiten om een event te annuleren dan zullen wij het totale bedrag terugstorten. Het is helaas niet mogelijk om evt. reeds door jou gemaakte extra kosten bij ons te declareren. Het kan ook voorkomen dat een groep door late annuleringen vlak voor vertrek kleiner wordt. In dat geval annuleren we niet meer en vragen we jouw begrip voor een eventuele kleinere samenstelling van de groep.

In de plaatsstelling

Als je, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan een reeds geboekt event, dan kan iemand anders op jouw plaats ingeboekt worden, mits tijdig bij ons bekend gemaakt. Aan deze zogenaamde “in de plaatsstelling’’ zijn geen kosten verbonden.

Programmawijziging gedurende het event

Door diverse (weers-)omstandigheden kan het voorkomen dat het programma aangepast moet worden. We vertrouwen hierbij op je begrip.

Eventuele klachten?

Uiteraard doen wij er alles aan om je een fijne en onvergetelijke tijd te bezorgen. Ondanks onze goede zorgen kunnen er dingen gebeuren waar je het niet helemaal eens mee bent. Heb je een klacht of ben je ergens ontevreden over? Meld dit dan direct bij de begeleider ter plaatse. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk omdat op het moment dat je je klacht kenbaar maakt daaraan vaak direct wat aan gedaan kan worden. Na thuiskomst is het voor ons natuurlijk niet meer mogelijk om de problemen op te lossen. Een klacht kun je met motivatie, binnen een maand na  het event aan ons voorleggen. Indien je klacht niet via bovenstaande procedure binnenkomt kan de klacht helaas niet door ons in behandeling worden genomen. Hiermee verlies je de eventuele rechten op vergoeding en/of compensatie.

Aansprakelijkheid

SAS Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige andere aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens jouw event/activiteit of reis, anders dan bepaald in de voorwaarden. Dit geldt tevens voor alle organisaties, instructeurs en begeleiding waar SAS Events mee samenwerkt. Degene die een boeking maakt (ook voor de andere deelnemers), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. In geval van schade, verlies en vernieling is SAS Events niet aansprakelijk. De ontstane kosten zullen ter plaatse door veroorzaker moeten worden vergoed. Bij het reserveren van een reis is het afsluiten van een reisverzekering verplicht, u dient zelf deze reisverzekering met voldoende dekking af te sluiten.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

SAS Events zal persoonsgegevens behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de reserveringsopdracht of boeking. Wij verstrekken geen gegevens van deelnemerslijsten aan derden.

Fouten en vergissingen

Eventuele fouten en vergissingen op de website zijn voor SAS Events zijn niet bindend. Alle genoemde informatie is dus onder voorbehoud.

Voorwaarden meerdaagse reizen en breaks

Bij aanmelding voor de meerdaagse reizen en breaks gelden de voorwaarden van deze organisaties.
Deze voorwaarden ontvang je bij je reservering.